Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Kategórie: Tlačivá a žiadosti
Počet podkategórií: 9
Dostupné podkategórie:
folder.png Stavebný úrad Súborov: 20
folder.png Potvrdenie o pobyte, súpisné a orientačné číslo Súborov: 2
folder.png Životné prostredie, výrub drevín Súborov: 2
folder.png Komunálne odpady a kanalizácie Súborov: 3
folder.png Psy Súborov: 3
folder.png Verejné priestranstvá a cesty Súborov: 5
folder.png Podnikanie Súborov: 1
folder.png Sociálna agenda Súborov: 3
folder.png Cintorín Súborov: 4