Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Kategórie: Tlačivá a žiadosti
Počet podkategórií: 10
Dostupné podkategórie:
folder.png Stavebný úrad Súborov: 24
folder.png Potvrdenie o pobyte, súpisné a orientačné číslo Súborov: 3
folder.png Životné prostredie, výrub drevín Súborov: 3
folder.png Komunálne odpady a kanalizácie Súborov: 3
folder.png Psy Súborov: 3
folder.png Verejné priestranstvá a cesty Súborov: 4
folder.png Podnikanie Súborov: 1
folder.png Sociálna agenda Súborov: 3
folder.png Cintorín Súborov: 4
folder.png Materská škola Súborov: 8
Veľkosť: 43.51 KB, Zverejnené: 16.09.2022
Veľkosť: 35 KB, Zverejnené: 25.07.2022