Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš v rámci dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu Nitrianskeho samosprávneho kraja získalo finančné prostriedky vo výške 600 EUR, na projekt "Zviditeľnenie obce Malý Lapáš", za ktoré obec dala vyrobiť

  • propagačný materiál a predmety (kalendár, magnetky, perá)
  • propagačné textilné výrobky (textilné rúška)
  • pohľadnice obce

 Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

16075206115681607520611561