Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

História ČK v našej obci siaha až do roku 1957. Pri zrode stáli pán Ján Plánka a pani Katarína Hýbelová, ktorá dlhé roky pôsobila na čele organizácie ako predsedníčka. Vo funkcii ju vystriedala pani Eva Benková a neskôr predsedníctvo prebrala pani Mária Jančiová, ktorá vedie MS SČK už 3 volebné obdobia. Členstvo vo výbore patrí aj pani Drahoslave Filipčíkovej, ktoré zastáva miesto pokladníčky a ďalším členom – pani Marte Szabovej, pani Márii Karabinošovej, pani Valérií Šodelovej a pani Kataríne Jančiovej, ktorí sa aktívne podieľajú na pôsobení spolku.

V súčasnosti má spolok 68 členov. Jeho hlavnou úlohou je organizácia hromadného odberu krvi, kde každoročne daruje krv približne 35 darcov. Do darovania sa zapájajú aj mladí ľudia, čo nás veľmi teší. Okrem toho sa ako spolok zúčastňujeme aj dvoch odberov krvi v obci Veľký Lapáš. Ďalej sa realizujeme v sociálnej oblasti, či už je to susedská pomoc starším a chorým alebo pomoc sociálne slabším rodinám šatstvom alebo potravinami.

Svoju činnosť taktiež zameriavame aj na kultúrnu oblasť a každým rokom usporadúvame už tradičný fašiangový „Hetčík“.

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895 (obecný úrad)
+421 903 601 874 (starosta)

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Utorok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 8:00 - 12:00   

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 8:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok 8:00 - 14:00
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12

Odber noviniek e-mailom

Prihlásením sa k odberu Vám budeme posielať denný prehľad oznamov obce.