Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Poslanci obecného zastupiteľstva (2018-2022)

Poslanci obecného zastupiteľstva (2018-2022)

Katarína Ballová

KDH


člen Komisie na riešenie priestupkov, verejného poriadku obce a životného prostredia

člen Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Ing. Marek Blaško

zástupca starostu, NEKA
Poverenie zástupcu starostu (pdf, 143 kB)predseda Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja obce

člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Drahoslava Filipčíková

NEKA


predseda Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

člen Komisie na riešenie priestupkov, verejného poriadku obce a životného prostredia

Ing. Marek Kostoláni

Doma dobre


predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

člen Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja obce

Ing. Dušan Macai

NEKA


člen Komisie pre rozpočet, financie a správu obecného majetku

člen Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja obce

Martin Moravčík

SMER-SD


člen Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

člen Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Mgr. Jana Nemcová

SMER-SD


predseda Komisie na riešenie priestupkov, verejného poriadku obce a životného prostredia