Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Poskytnutá dotácia z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu športu na rok 2023 bola použitá na nákup technického materiálu - rozdeľovač, ktorý sa  používa v celoslovenskej hasičskej súťaži jednotlivcov v behu na 60 m s prekážkami.

Týmto DHZ Malý Lapáš ďakuje za finančné prostriedky Nitrianskemu samosprávnemu kraju.

 foto rozdelovač