Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Poskytnutá dotácia z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu športu na rok 2020 bola použitá na nákup materiálu pre detské družstvá požiarnikov, a to nové prilby v počte 10 ks, savica pre vykonávanie požiarneho útoku, hadica C 52 v počte 5ks, ktoré sa využívajú vo všetkých požiarnych disciplínach, v ktorých jednotlivé hasičské družstvá u detí a dorastu pretekajú. Taktiež sa zakúpila aj jedna sada pre požiarny šport, ktorá obsahuje dve hadice a jednu prúdnicu.

Týmto DHZ Malý Lapáš ďakuje za finančné prostriedky Nitrianskemu samosprávnemu kraju.

IMG 20201029 142416IMG 20201029 142459IMG 20201029 143856IMG 20201029 142318IMG 20201029 142357