Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Aj napriek problémom s epidémiou COVID – 19 sa vedenie ligy rozhodlo zahájiť 3. ročník detskej hasičskej ligy. Po úspešných dvoch ročníkoch, keď naši chlapci skončili v celkovom hodnotení v roku 2018 na 3. mieste a v roku 2019 na mieste druhom, sme prihlásili do súťaží tohto ročníka už aj dievčatá. No a neviedli si najhoršie. Postupne sa zlepšovali a v poslednom kole dokonca stáli na stupni víťazov. Treba si uvedomiť, že mnohé z nich o hasičskom športe počuli prvýkrát iba v tomto roku a preto boli ich začiatky ťažké. Keď sme mali v začiatkoch problém dať dohromady 8 dievčat, tak v druhej polovici súťaže sme ich mali v kolektíve až trinásť. Kto tvoril tento kolektív: E. Ballová, M. Černá, S. Miškovičová, N. Švecová, N. Nemky, Natália a Nela Zemanové, E. Vargová, A. Blašková, Ester a Sarah Penciakové, K. Halová a H. Gulišová.

Už na konci minulej sezóny sme pripravili do súťaže chlapcov, ktorí tvorili základ družstva v tejto sezóne. Aj keď nám o rok zostarli, tak boli vekovo úplne najmladším kolektívom celej súťaže. A preto nás ich celkové druhé miesto teší o to viac. Títo chlapci môžu v žiackych súťažiach spolu súťažiť bezo zmeny ešte štyri roky. No a ktorí sú to? N. Dian, J. Földeši, T. Maťo, H. Benko, M. Varga, M. Kružlík, J. Terlecký a A. a D. Košarišťanoví. Chlapci dokonca vyhrali aj jedno kolo, a to v Tomášove.                                           

Bonusom bola aj účasť nášho tretieho družstva, ktorého základ tvorili chlapci, ktorí dosahovali úspechy v minulých ročníkoch. V tejto sezóne sme s nimi rátali pre účasť v pohárových súťažiach, ktoré sa však z dôvodu korony neuskutočnili, tak ešte skúsili šťastie v detskej lige. Zúčastnili sa dvoch kôl a 2x stáli na stupňoch víťazov. Boli to: A. Zaťko, S. Gažo, S, Golha, M. Krasňan, A. Hudec, F. Gugh a dievčatá M. Černá, sestry Zemanové a Penciakové a K. Halová.                                                                                                                    

Aj v tomto roku sme organizovali jedno z kôl súťaže. Dokonca to prvé. Chcel by som poďakovať našim dospelým členom, pracovníčkam OcÚ a rodičom detí za pomoc a úspešné zvládnutie tejto akcie. No a rodičom aj za to, že nám pomáhali s odvozom detí na súťaže. Pevne veríme, že rok 2021 bude už v normále. Pred nami je veľa výziev. Nielen detská liga, ale aj súťaže v celoštátnej hre „Plameň“.

                                                                                   S pozdravom,

                                                                                            Peter Vavro – predseda DHZ Malý Lapáš

CELKOVÉ VÝSLEDKY

Celková tabuľka dievčatá

Celková tabuľka chlapci