Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
Pondelok:  7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
Utorok:  7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 12:00  12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 7:30 - 12:00  12:30 - 14:00

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Dovoľujeme si upovedomiť občanov, že mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Viola Svitačová

  • referent ekonomického úseku
  • dane, poplatky, pokladňa, účtovníctvo, sociálne veci, korešpondencia
  • e-mail: viola.svitacova@malylapas.sk

Denisa Zemanová

Ing. Katarína Jančiová

Spoločný stavebný úrad vo Veľkom Lapáši

Pondelok: 7:00 - 14:30
Streda: 7:00 - 14:30
Piatok 7:00 - 14:30

Ing. Vladimír Ješko