Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Pondelok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Utorok:  nestránkový deň 
Streda: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 8:00 - 12:00  

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Vstup s rúškom/respirátorom a s certifikátom s negatívnym výsledkom testu.

Ing. Katarína Jančiová

Martina Tóthová

Denisa Zemanová

Spoločný stavebný úrad vo Veľkom Lapáši

Sylvia Bartová

Pondelok: 8:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok 8:00 - 12:00