Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
Pondelok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Utorok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 8:00 - 12:00   

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Dovoľujeme si upovedomiť občanov, že mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

 

Denisa Zemanová

Ing. Katarína Jančiová

  • referent ekonomického úseku
  • dane, poplatky, pokladňa, účtovníctvo, korešpondencia, personálna a mzdová agenda
  • e-mail: katarina.janciova@malylapas.sk

Spoločný stavebný úrad vo Veľkom Lapáši

Pondelok: 7:00 - 14:30
Streda: 7:00 - 14:30
Piatok 7:00 - 14:30

Sylvia Bartová