Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Dokumenty potrebné ku kolaudačnému konaniu

- geometrický plán, vrátane zamerania adresného bodu
- energetický audit
- kópia stavebného povolenia
- vyhlásenie stavebného dozoru /v prípade dodávateľa stavebný denník/
- revízne správy: elektrická prípojka a rozvody, hromozvod, plyn
- potvrdenie od kominára
- v prípade žumpy atest vodotesnosti

Ak je RD viacpodlažný, je potrebné mať namontované zábradlia na schodištiach, podobne aj na terasách.
Žiadosť sa podáva na Obecnom úrade v Malom Lapáši.
Správny poplatok 35,00 Eur v hotovosti do pokladne obce Malý Lapáš pri podaní žiadosti.

Žiadosť (pdf.)

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895 (obecný úrad)
+421 903 601 874 (starosta)

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Utorok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 8:00 - 12:00   

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň, kolaudácie
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok 8:00 - 14:00
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12

Odber noviniek e-mailom

Prihlásením sa k odberu Vám budeme posielať denný prehľad oznamov obce.