Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Kategórie: Tlačivá a žiadosti
Počet podkategórií: 5
Dostupné podkategórie:
folder.png Stavebný úrad Súborov: 15
folder.png Prihlásenie na pobyt, súpisné a orientačné číslo Súborov: 1
folder.png Životné prostredie, výrub drevín Súborov: 3
folder.png Komunálne odpady a kanalizácie Súborov: 2
folder.png Psy Súborov: 3
Veľkosť: 42.27 KB, Zverejnené: 23.02.2019
Veľkosť: 35.33 KB, Zverejnené: 15.06.2020