Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
Vyššie

Tlačivá a žiadosti

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zlúčení stavebného a územného konania
Žiadosť o povolenie na ambulantný predaj
Daňové priznania k dani z nehnuteľností a k dani za psa
Žiadosť o pridelenie súpisného čísla
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Žiadosť o súhlas na zriadenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Ohlásenie drobných stavieb
 
 
Powered by Phoca Download