Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Peter Vavro

Tel.: 037 / 7879 895

Mobil: 0905 361 942

e–mail: starosta@malylapas.sk