Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

Tel.: +421 903 601 874

e–mail: starosta@malylapas.sk