Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Na to, aby mohol byť odpad recyklovaný, je potrebné ho pred vyhodením správne vytriediť. Tým šetríme prírodné zdroje, znižujeme množstvo odpadu na skládkach, dávame odpadu šancu na druhý život a šetríme financie občanov spojené s odpadom. Na plagáte od spoločnosti ENVI-PAK je vysvetlené, čo kam patrí.

 

SymbolČíslovanie a skratkaOpis
Materiály z plastov    
#1 PET Polyetyléntereftalát
Plastic-recyc-02.svg #2 HDPE Polyetylén s vysokou hustotou
Plastic-recyc-03.svg #3 PVC Polyvinylchlorid
Plastic-recyc-04.svg #4 LDPE Polyetylén s nízkou hustotou
Plastic-recyc-05.svg #5 PP Polypropylén
Plastic-recyc-06.svg #6 PS Polystyrén
Plastic-recyc-07.svg #7 - #19 Ostatné plasty
Materiály z papiera    
Recycling-Code-20.svg #20 PAP Vlnitý kartón
Recycling-Code-21.svg #21 PAP Lepenka
Recycling-Code-22.svg #22 PAP Papier
Recycling-Code-39.svg #23 - #39 Ostatný papier
Materiály z kovov    
Recycling-Code-40.svg #40 FE Železo
Recycling-Code-41.svg #41 ALU Hliník
  #42 - #49 Ostatné kovy
Materiály z dreva    
Recycling-Code-50.svg #50 FOR Drevo
Recycling-Code-51.svg #51 FOR Korok
Recycling-Code-59.svg #52 - #59 Ostatné drevo
Materiály z textílie    
Recycling-Code-60.svg #60 TEX Bavlna
Recycling-Code-61.svg #61 TEX Vrecovina, juta
  #62 - #69 Ostatné textílie
Materiály zo skla    
Recycling-Code-70.svg #70 GL Číre sklo
Recycling-Code-71.svg #71 GL Zelené sklo
Recycling-Code-72.svg #72 GL Hnedé sklo
Recycling-Code-79.svg #73 - #79 Ostatné sklo
Kompozity C  
  #80 Papier a lepenka + kov
  #81 Papier a lepenka + plast
  #82 Papier a lepenka + hliník
  #83 Papier a lepenka + plech
Recycling-Code-84.svg #84 Papier a lepenka + plast + hliník
  #85 Papier a lepenka + plast + hliník + plech
  #86 - #89 Viacej materiálov
  #90 Plast + hliník
  #91 Plast + plech
  #92 Plast + kov
  #93, #94 Ostatné materiály
  #95 Sklo + plast
  #96 Sklo + hliník
  #97 Sklo + plech
  #98 Sklo + kov
  #99 Ostatné materiály

Zdroj tabuľky: Wikipédia