Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Materiál zobrazený na snímkach bol v rámci projektu "Stolný tenis - šport pre všetkých" zakúpený pre Stolnotenisový klub Malý Lapáš s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

1631265577045 

1631265577040