Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Športový materiál pre STK Malý Lapáš zakúpený z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja - šport 2022

20220926 140345