Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Rok 2015 bol pre DHZ Malý Lapáš naozaj zaujímavý, konečne sme sa dočkali a aj nám slávnostne odovzdal minister vnútra a podpredseda vlády p. Róbert Kaliňák hasičský automobil Iveco Daily, v piatok 8. 5. 2015 o 15.00 hod. Veliteľ DHZ Malý Lapáš podal hlásenie p. ministrovi a následne si zobral slovo starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných. Neskôr si prevzal slovo sám p. Kaliňák a ocenil prácu našich hasičov, ktorí sa aktívne zapájajú do rôznych súťaží a dokazujú výborne výsledky. Po príhovoroch nastalo samotné odovzdanie kľúčov od hasičskej techniky. Spolu so starostom obce uviedli hasičské vozidlo do života fľašou šampanského. Po krste hasičského auta p. minister zoznámil hasičov s technikou, ktorú následne odskúšali.

Čo sa týka súťaženia hasičov, i keď sa im niekoľkokrát podarilo umiestniť na druhých a tretích priečkach, na pódiové celkové umiestnenie v Tekovsko - hontianskej hasičskej lige to nakoniec nestačilo a tak obsadili muži 7. miesto a ženy 6. miesto.

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895 (obecný úrad)
+421 903 601 874 (starosta)

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Utorok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 8:00 - 12:00   

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 8:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok 8:00 - 14:00
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12

Odber noviniek e-mailom

Prihlásením sa k odberu Vám budeme posielať denný prehľad oznamov obce.