Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Rok 2015 bol pre DHZ Malý Lapáš naozaj zaujímavý, konečne sme sa dočkali a aj nám slávnostne odovzdal minister vnútra a podpredseda vlády p. Róbert Kaliňák hasičský automobil Iveco Daily, v piatok 8. 5. 2015 o 15.00 hod. Veliteľ DHZ Malý Lapáš podal hlásenie p. ministrovi a následne si zobral slovo starosta obce, ktorý privítal všetkých prítomných. Neskôr si prevzal slovo sám p. Kaliňák a ocenil prácu našich hasičov, ktorí sa aktívne zapájajú do rôznych súťaží a dokazujú výborne výsledky. Po príhovoroch nastalo samotné odovzdanie kľúčov od hasičskej techniky. Spolu so starostom obce uviedli hasičské vozidlo do života fľašou šampanského. Po krste hasičského auta p. minister zoznámil hasičov s technikou, ktorú následne odskúšali.

Čo sa týka súťaženia hasičov, i keď sa im niekoľkokrát podarilo umiestniť na druhých a tretích priečkach, na pódiové celkové umiestnenie v Tekovsko - hontianskej hasičskej lige to nakoniec nestačilo a tak obsadili muži 7. miesto a ženy 6. miesto.