Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
 
Otváracie hodiny:
Pondelok 8:00 - 12:30 13:00 - 15:30
Utorok 8:00 - 12:30  13:00 - 15:30
Streda 8:00 - 11:00 13:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 12:30 13:00 - 15:30
Piatok 8:00 - 12:30 13:00 - 15:30