Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Milí rodičia!

Aj tento rok máme možnosť venovať 2% dane z našich príjmov pre podporu verejnoprávnej neziskovej organizácie zapísanej v zozname Notárskej komory SR.

Naše združenie Lapášik – Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš je v tomto zozname opätovne zaregistrované. Cieľom Lapášika je podporovať aktivity a činnosti Materskej školy Malý Lapáš finančne pomáhať pri prevádzke MŠ zabezpečením didaktických pomôcok, hračiek, organizovaním programu pre deti a pod. a vytvárať tak priaznivé podmienky pre všestranný, harmonický, zdravý a šťastný rozvoj detí.

Vlani sa nám aj vďaka Vašej podpore podarilo realizovať projekt detského ihriska – Pirátsku loď. V tomto roku by sme chceli zakúpiť pre deti nové hudobné nástroje, ľudové kroje, potrebný nábytok  a zariadenia, ak sa nám podarí, zrealizovať altánky pre alternatívnu výučbu rôznych skupín detí na školskom dvore.

Budeme radi, ak sa rozhodnete podporiť práve nás a prostredníctvom našich aktivít aj naše-vaše detičky J

Bližšie informácie ako poukázať 2 % dane nájdete na: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/

Údaje za nás ako prijímateľovi:

Názov: Lapášik – Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš

IČO: 37967592

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Hlavná ulica 89/1, 951 04 Malý Lapáš

ĎAKUJEME!

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Prijímatelia 2 Lapášik