Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Adresa Kontaktné údaje

Obec Malý Lapáš
Obecný úrad
Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš

IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

037 7879 895 (obecný úrad)

0903 601 874 (starosta)


obecnyurad@malylapas.sk