Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Výzva k spolupráci - náučný chodník

Výzva k spolupráci - uchovajme naše poklady

Výzva k spolupráci - zachovajme naše poklady II.

"Zaslaním akéhokoľvek materiálu poskytujete OZ Dvor u rezbára nevýhradné právo k použitiu informácií, podkladov, textového materiálu prípadne fotografií na prípravu propagačných a informačných materiálov na účely propagácie lokality ako i subjektu Dvor u rezbára bez nároku na honorár. V prípade zaslania fotografií vyhlasujete, že ste autorom fotografií, alebo máte právo na ich použitie a zverejnenie a vyhlasujete, že nie ste si vedomý toho, že by akákoľvek tretia osoba Vaše práva k fotografii spochybňovala, alebo bránila ich zverejneniu."