Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš v zmysle § 4 Zákona č. 329/2018 Z. z. zverejňuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu a údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania

2023

Úroveň vytriedenia odpadu dosiahla 54,97 %. Výška poplatku za uloženie odpadu bude od 1. marca 2024 do 28. februára 2025 v sume 15 EUR/t.
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023 (pdf, 118 kB)

2022

Úroveň vytriedenia odpadu dosiahla 52,07 %. Výška poplatku za uloženie odpadu bude od 1. marca 2023 do 29. februára 2024 v sume 15 EUR/t.
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022 (pdf, 124 kB)

2021

Úroveň vytriedenia odpadu dosiahla 53,05 %. Výška poplatku za uloženie odpadu bude od 1. marca 2022 do 28. februára 2023 v sume 15 EUR/t.
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021 (pdf, 112 kB)

2020

Úroveň vytriedenia odpadu dosiahla 51,57 %. Výška poplatku za uloženie odpadu bude od 1. marca 2021 do 28. februára 2022 v sume 15 EUR/t.
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2020 (pdf, 106 kB)

2019

Úroveň vytriedenia odpadu dosiahla 32,23 %. Výška poplatku za uloženie odpadu bude od 1. marca 2020 do 28. februára 2021 v sume 13 EUR/t.
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2019 (pdf, 105 kB)