Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Poslanci obecného zastupiteľstva

Poslanci obecného zastupiteľstva

Marek Blaško

Ing. Marek Blaško

zástupca starostu, NEKA
Daniel Benko

Ing. Daniel Benko

NEKA
Vladimír Benko

Vladimír Benko

SMER-SD
Peter Dian

Peter Dian

SMER-SD
Materj Grác

Bc. Matej Grác

NEKA

Ing. Juraj Husár

NEKA

Martin Moravčík

SMER-SD