Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Lekárska starostlivosť je zabezpečená v zdravotnom stredisku v Golianove tromi ordinujúcimi lekármi.
Okrem toho je k dispozícii i lekáreň.
 
Ambulancia praktického lekára pre dospelých
Lekár: MUDr. Adrián Frey
Sestra: Hana Bryndzová
Telefón: 037/6581183
Ordinačné hodiny:
Pondelok:  7:00 - 13:00   
Utorok:  12:00 - 17:00 12:00 - 17:00
Streda: 10:00 - 13:00 (predpisy liekov) 13:00 - 16:00 (lekárske vyšetrenia)
Štvrtok:  7:00 - 13:00  
Piatok:   12:00 - 17:00
 
Ambulancia pre deti a dorast
Lekár: MUDr. Zuzana Kohútová, MUDr. Sylvia Neumanová
Sestra: Zuzana Petríková
Telefón: 037/6581452
Ordinačné hodiny:
  Golianovo Pohranice
Pondelok:  8:00 - 13:00  -
Utorok:   - 08:00 - 13:00
Streda: 8:00 - 13:00  -
Štvrtok:  - 08:00 - 13:00
Piatok: 8:00 - 10:30 11:00 - 13:00
 
Ambulancia zubného lekára
Lekár: MUDr. Andrea Kyselová
Sestra: Bc. Bibiana Koláriková
Telefón: 037/6581128
Ordinačné hodiny:
Pondelok:  7:30 - 12:00  12:30 - 14:00
Utorok:  7:30 - 12:00 12:30 - 14:00 (školy)
Streda: 7:30 - 12:00 12:30 - 14:00
Štvrtok: 7:30 - 12:00 12:30 - 14:00 (školy)
Piatok: 7:30 - 12:00 12:30 - 14:00
 
Lekáreň Melisa
Telefón: 037/6581 115
Otváracie hodiny:
Pondelok:  8:00 - 15:00   
Utorok:  8:00 - 15:00  
Streda: 8:00 - 15:00  
Štvrtok: 8:00 - 15:00  
Piatok: 8:00 - 15:00