Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Upozornenie:
Zber zmesového odpadu (čierne nádoby) sa koná každý druhý piatok v mesiaci. 

Prosíme Vás, aby ste si vykladali svoje smetné nádoby večer pred dňom zberu alebo zavčas ráno v daný deň, pretože zber prebieha od skorých ranných hodín a každou ulicou sa prechádza iba raz.
 
Zbierané vytriedené odpady (papier, tetrapaky, plasty a kovy) musia byť uložené vo vreciach, ktoré sa Vám vrátia pri odvoze odpadu.  
 
Papier je možné odovzdať aj na Zbernom dvore, v sobotu od 13.00 do 18.00 hod. a každú stredu v čase od 16:00 do 18:00 hod. Papier musí byť buď v krabici alebo zviazaný. Ako pri školskom zbere. V zimnom období sa otváracie hodiny zberného dvora menia. Zberný dvor je v stredu zatvorený a v sobotu sa skracuje otváracia doba od 13:00 do 16:00 hod.
 
Sklo sa zbiera do veľkokapacitných kontajnerov zelenej farby, ktoré sú umiestnené nasledovne: 
 • Bernolákova ulica 1ks
 • Hurbanova ulica 1ks
 • ulica Na pažiti 1ks
 • Jágerská ulica 1ks
 • ul. Sv. Martina 1ks
 • ulica Pod vinohradmi 1ks
 • Zoborská ulica 2ks
 • Štiavnická ulica 1ks
 • Agátová ulica 1ks
 • Brezová ulica 1ls
 • Ihrisko 1ks
 • Zberný dvor 2ks
 • Obecný úrad 1ks

Harmonogram si môžete vyzdvihnúť aj na obecnom úrade alebo vytlačiť (pdf, 230 kB)

Mesiac Zmesový
odpad

Plasty Papier Zelený zber
traktor
Sklo
Január 12, 26 4 26 13 9
Február 9, 23 2 - - -
Marec 8,22 4 - 23 7
Apríl 5, 19 4 19 20 -
Máj 3, 17, 31 6 - 18 14
Jún 14, 28 4 22  
Júl 12, 26     20  
August 9, 23     17  
September 6, 20     21  
Október 4, 18     19  
November 1, 15, 29     -  
December 13, 27     -  

Prípadné zmeny v harmonograme budú vyhlásené obecným rozhlasom a zaslané e-mailom.