Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Upozornenie:
Zber TKO (čierne nádoby) sa koná každý druhý piatok v mesiaci. 

Prosíme Vás, aby ste si vykladali svoje smetné nádoby večer pred dňom zberu alebo zavčas ráno v daný deň, pretože zber prebieha od skorých ranných hodín a každou ulicou sa prechádza iba raz.
 
Zbierané komodity (papier, tetrapaky, plasty a kovy) musia byť uložené vo vreciach, ktoré sa Vám vrátia pri odvoze odpadu.  
 
Papier je možné odovzdať aj na Zbernom dvore, v sobotu od 13.00 do 18.00 hod. a každú stredu v čase od 16:00 do 18:00 hod. Papier musí byť buď v krabici alebo zviazaný. Ako pri školskom zbere.
 
Sklo sa zbiera do veľkokapacitných kontajnerov zelenej farby, ktoré sú umiestnené nasledovne (mapa):
 • Bernolákova ulica 1ks
 • Hurbanova ulica 1ks
 • Palárikova ulica 1ks
 • autobusová zástavka Na pažiti 3ks
 • Jágerská ulica 1ks
 • ul. Sv. Martina 1ks
 • ulica Pod vinohradmi 1ks
 • Zoborská ulica 2ks
 • Štiavnická ulica 1ks
 • Agátová ulica 1ks
 • Brezová ulica 1ls
 • Ihrisko 1ks
 • Zberný dvor 1ks
Harmonogram si môžete vyzdvihnúť aj na obecnom úrade
Mesiac Tuhý komunálny odpad
(čierny kontajner)
Plasty, tetrapaky a kovy 
(žlté vrecia)
Papier (modré vrecia) Sklo
(kontajner)

Zelený zber - traktor (konáre, haluzina)

Január 13, 27 2 18 10 14 (vianočné stromčeky)
Február 10, 24 2 - - -
Marec 10, 24 2 - 7 -
Apríl 7, 21 3 12 - 15
Máj 5, 19 4 - 4 20
Jún 2, 16, 30 5 - 17
Júl 14, 28 4 20 11 15
August 11, 25  2  -  - 26
September 8, 22  5  -  12 16
Október 6, 20  3  23  - 21
November 3, 17  6  -  7 -
December 1, 15, 29  4  - - -

Prípadné zmeny v harmonograme budú vyhlásené obecným rozhlasom a zaslané e-mailom.