Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Upozornenie:
Zber TKO (čierne nádoby) sa koná každý druhý piatok v mesiaci. 

Prosíme Vás, aby ste si vykladali svoje smetné nádoby večer pred dňom zberu alebo zavčas ráno v daný deň, pretože zber prebieha od skorých ranných hodín a každou ulicou sa prechádza iba raz.
 
Zbierané komodity (papier, tetrapaky, plasty a kovy) musia byť uložené vo vreciach, ktoré sa Vám vrátia pri odvoze odpadu.  
 
Papier je možné odovzdať aj na Zbernom dvore, v sobotu od 13.00 do 16.00 hod. Papier musí byť buď v krabici alebo zviazaný. Ako pri školskom zbere.
 
Sklo sa zbiera do veľkokapacitných kontajnerov zelenej farby, ktoré sú umiestnené nasledovne (mapa):
 • Vstup do obce (Nitrianska ulica) 2ks
 • Bernolákova ulica 1ks
 • Hurbanova ulica 1ks
 • Palárikova ulica 1ks
 • autobusová zástavka Na pažiti 3ks
 • ul. Sv. Martina 1ks
 • ulica Pod vinohradmi 1ks
 • Zoborská ulica 1ks
 • Štiavnická ulica 1ks
 • Agátová ulica 1ks
 • Brezová ulica 1ls
 • Ihrisko 1ks
 • Zberný dvor 1ks
Mesiac Tuhý komunálny odpad
(čierny kontajner)
Plasty, tetrapaky a kovy 
(žlté vrecia)
Papier
(modré vrecia)
Sklo
(kontajner)
Január 15, 29 11 - 12
Február 12, 26 3 - -
Marec 12, 26 3 1 8
Apríl 9, 23 12 - -
Máj 7, 21 4 18 12
Jún 4, 18 1  - -
Júl 2, 16, 30 1  7  12
August 13, 27 3  -  -
September 10, 24 3  6  7
Október 8, 22 5  -  -
November 5, 19 3  -  11
December 3, 17, 31 1  1  -