Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Upozornenie:
Zber TKO (čierne nádoby) sa koná každý druhý piatok v mesiaci. 

Prosíme Vás, aby ste si vykladali svoje smetné nádoby večer pred dňom zberu alebo zavčas ráno v daný deň, pretože zber prebieha od skorých ranných hodín a každou ulicou sa prechádza iba raz.
 
Zbierané komodity (papier, tetrapaky, plasty a kovy) musia byť uložené vo vreciach, ktoré sa Vám vrátia pri odvoze odpadu.  
 
Papier je možné odovzdať aj na Zbernom dvore, v sobotu od 13.00 do 16.00 hod. Papier musí byť buď v krabici alebo zviazaný. Ako pri školskom zbere.
 
Sklo sa zbiera do veľkokapacitných kontajnerov zelenej farby, ktoré sú umiestnené nasledovne:
  • 2 ks pred Obecným úradom,
  • 4 ks na konečnej autobusovej zástavke
  • 1 ks pri multifunkčnom ihrisku
  • 1 ks na ul. Sv. Martina nad Materskou školou
  • 2 ks na Nitrianskej ulici
Mesiac Tuhý komunálny odpad
(čierny kontajner)
Plasty, tetrapaky a kovy 
(žlté vrecia)
Papier
(modré vrecia)
Sklo
(kontajner)
Január 15, 29 11 - 12
Február 12, 26 3 - -
Marec 12, 26 3 1 8
Apríl 9, 23 12 - -
Máj 7, 21 4 18 12
Jún 4, 18 1   -
Júl 2, 16, 30      
August 13, 27      
September 10, 24      
Október 8, 22      
November 5, 19      
December 3, 17, 31