Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Upozornenie:
Zber TKO (čierne nádoby) sa koná každý druhý piatok v mesiaci. 

Prosíme Vás, aby ste si vykladali svoje smetné nádoby večer pred dňom zberu alebo zavčas ráno v daný deň, pretože zber prebieha od skorých ranných hodín a každou ulicou sa prechádza iba raz.
 
Zbierané komodity (papier, tetrapaky, plasty a kovy) musia byť uložené vo vreciach, ktoré sa Vám vrátia pri odvoze odpadu.  
 
Papier je možné odovzdať aj na Zbernom dvore, v sobotu od 13.00 do 16.00 hod. Papier musí byť buď v krabici alebo zviazaný. Ako pri školskom zbere.
 
Sklo sa zbiera do veľkokapacitných kontajnerov zelenej farby, ktoré sú umiestnené nasledovne (mapa):
 • Bernolákova ulica 1ks
 • Hurbanova ulica 1ks
 • Palárikova ulica 1ks
 • autobusová zástavka Na pažiti 3ks
 • Jágerská ulica 1ks
 • ul. Sv. Martina 1ks
 • ulica Pod vinohradmi 1ks
 • Zoborská ulica 2ks
 • Štiavnická ulica 1ks
 • Agátová ulica 1ks
 • Brezová ulica 1ls
 • Ihrisko 1ks
 • Zberný dvor 1ks
Harmonogram si môžete vyzdvihnúť aj na obecnom úrade.

Mesiac Tuhý komunálny odpad
(čierny kontajner)
Plasty, tetrapaky a kovy 
(žlté vrecia)
Papier
(modré vrecia)
Sklo
(kontajner)

Zelený zber - traktor (konáre, haluzina)

Január 14, 28 4 10 19 15 (vianočné stromčeky)
Február 11, 25 2 16 - -
Marec 11, 25 2 - 14 -
Apríl 8, 22 5 4 - 23
Máj 6, 20 3 - 16 21
Jún 3, 17 3 - 18
Júl 1, 15, 29 4 13 14  16
August 12, 26 2 - - 20
September 9, 23 5 - 24
Október 7, 21 4  12 - 15
November 4, 18 2 7 -
December 2, 16, 30 5 - -

Prípadné zmeny v harmonograme budú vyhlásené obecným rozhlasom a zaslané e-mailom.