Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020:

  • Dobrovoľný hasičský zbor Malý Lapáš, Malý Lapáš 87, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 42200016, vo výške 1000,00 € -„Zabezpečenie športového vybavenia a hasičského materiálu pre prácu a šport dobrovoľných hasičov v obci Malý Lapáš a účasť na hasičských súťažiach“
  • Občianske združenie Dvor u rezbára, Hlavná ulica 90/3, 951 04 Malý Lapáš, Slovenská republika, IČO 52645584, vo výške 500,00 € - „Živé vinohrady“
  • Lapášik - Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš, MŠ, Malý Lapáš 89, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 37967592, vo výške 500,00 € - "Loď na detské ihrisko v MŠ"
  • Stolnotenisový klub Malý Lapáš, ulica Pod vinohradmi 301/23, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 52349641, vo výške 200,00 € - „Príprava mládeže, tréningom základov stolného tenisu a rozvoja zručností“
  • Obecný futbalový klub 1948 Veľký Lapáš, Veľký Lapáš 532, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 42116601, vo výške 1000,00 € - "Zvýšenie záujmu mladých  a detí o športové aktivity, zlepšiť vybavenie a zabezpečiť možnosti hrania futbalu v obci“

Žiadosť o poskytnutie dotácie (doc.)

Vyúčtovanie dotácie z rozpočtu obce (doc.)