Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2024:

 • Dobrovoľný hasičský zbor Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 42200016 vo výške 2000,- Eur
 • Lapášik - Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš, Hlavná ulica 89/1, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 37967592 vo výške 2000,- Eur
 • PRO GOALIE ACADEMY, Kollárova ulica 370/15, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 53505948 vo výške 2000,- Eur

Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023:

 • Obecný futbalový klub 1948 Veľký Lapáš, Veľký Lapáš 532, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 42116601 vo výške 1 500,- Eur.
 • Dobrovoľný hasičský zbor Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 42200016 vo výške 2 000,- Eur.
 • Lapášik - Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš, Hlavná ulica 89/1, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 37967592 vo výške 550,- Eur.
 • Občianske združenie Dvor u rezbára, Hlavná ulica 90/3, 951 04 Malý Lapáš, IČO 52645584 vo výške 500,- Eur.
 • Stolnotenisový klub Malý Lapáš, ulica Pod vinohradmi 301/23, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 52349641 vo výške 500,- Eur.
 • PRO GOALIE ACADEMY, Kollárova ulica 370/15, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 53505948 vo výške 950,- Eur s podmienkou zorganizovať kurzy korčuľovania pre Materskú školu.

Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022:

 • Obecný futbalový klub 1948 Veľký Lapáš, Veľký Lapáš 532, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 42116601 vo výške 1 500,- Eur s podmienkou, že peniaze budú použité výlučne pre mládež.
 • Dobrovoľný hasičský zbor Malý Lapáš, Malý Lapáš 87, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 42200016 vo výške 2 000,- Eur.
 • Lapášik - Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš, MŠ, Malý Lapáš 89, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 37967592 vo výške 1 000,- Eur.
 • Občianske združenie Dvor u rezbára, Hlavná ulica 90/3, 951 04 Malý Lapáš, IČO 52645584 vo výške 1 100,- Eur.
 • Stolnotenisový klub Malý Lapáš, ulica Pod vinohradmi 301/23, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 52349641 vo výške 400,- Eur s podmienkou – aktívne zapojenie mládeže.

 Schválené žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021:

 • Obecný futbalový klub 1948 Veľký Lapáš, Veľký Lapáš 532, 951 04 Veľký Lapáš, IČO: 42116601 vo výške 1 500,- Eur s podmienkou, že peniaze budú použité výlučne pre mládež.
 •  Dobrovoľný hasičský zbor Malý Lapáš, Malý Lapáš 87, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 42200016 vo výške 2000,- Eur.
 •  Lapášik - Združenie rodičov a detí MŠ Malý Lapáš, MŠ, Malý Lapáš 89, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 37967592 vo výške 1 000,- Eur.
 •  Občianske združenie Dvor u rezbára, Hlavná ulica 90/3, 951 04 Malý Lapáš, IČO 52645584 vo výške 1 100,- Eur.
 • Stolnotenisový klub Malý Lapáš, ulica Pod vinohradmi 301/23, 951 04 Malý Lapáš, IČO: 52349641 vo výške 400,- Eur s podmienkou – aktívne zapojenie mládeže.

Žiadosť o poskytnutie dotácie (doc.)

Vyúčtovanie dotácie z rozpočtu obce (doc.)

Čestné vyhlásenie žiadateľa (doc.)