Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Kategórie: Zmluvy, faktúry, objednávky
Počet podkategórií: 3
Dostupné podkategórie:
folder.png Zmluvy Súborov: 297

Nájomné zmluvy na hrobové miesta sú zverejnené na http://www.virtualnycintorin.sk/zmluvy/671 

folder.png Faktúry Súborov: 86
folder.png Objednávky Súborov: 61