Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia, 

v poslednom čase sa množia hlásenia o túlavých zvieratách. Obec Malý Lapáš má uzatvorenú zmluvu o odchyteRegionálnym centrom Slobody zvierat v Nitre, o.z.

Ak uvidíte túlavé zviera skúste ho odfotiť a fotku poslať na obecnyurad@malylapas.sk. Fotku zverejníme a vyzveme majiteľa aby si zviera vyzdvihol. Ak je zviera zranené, treba ihneď volať Slobodu zvierat. 

Regionálne centrum Slobody zvierat v Nitre, o.z.

František Kubíček, tel. číslo: 0902 202 111
Eva Krajčovičová, tel. číslo: 0904 207 777

Obec Malý Lapáš

Peter Švec, obecnyurad@malylapas.sk, tel. č.: 0903 601 874, 037/ 7879 895