Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Bodocká ulica Bernolákova ulica Agátová ulica Inovecká ulica
Čerešňová ulica Hurbanova ulica Brezová ulica Kremnická ulica
Hlavná ulica Chalupkova ulica Gaštanová ulica Muránska ulica
Jágerská ulica Kollárova ulica Jaseňová ulica Oravská ulica
Nitrianska ulica Palárikova ulica Javorová ulica Štiavnická ulica
Pohranická ulica Vajanského ulica Lipová ulica Tribečská ulica
Slnečná ulica   Smreková ulica Zoborská ulica
Športová ulica   Vŕbová ulica  
ulica Na pažiti      
ulica Na priehon      
ulica Nový dvor      
ulica Pod vinohradmi      
ulica Sv. Martina      
Zemianska ulica