Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
Ulice, ktoré už sú oficiálne zaevidované:
 
ulica Sv. Martina
ulica Pod vinohradmi
Palárikova ulica
Jaseňová ulica
Agátová ulica
Bodocká ulica
Zemianska ulica
Lipová ulica
Nitrianska ulica
ulica Na priehon
Pohranická ulica
Hlavná ulica
Športová ulica
Jágerská ulica
Bernolákova ulica
Hurbanova ulica
Kollárova ulica
Chalupková ulica
Zoborská ulica
ulica Na pažiti
Čerešňová ulica
Slnečná ulica
Vŕbová ulica
Brezová ulica

správna mapka