Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Kontaktné informácie

Materská škola 1 Materská škola 2

Adresa školy:

Materská škola Malý Lapáš
Hlavná ulica 89/1
951 04 Malý Lapáš

Telefón: 0911 214 596

Mailová adresa: materskaskola@malylapas.sk

Mailová adresa pre rodičov: materskaskolaml@gmail.com

Riaditeľka MŠ:

 • Marcela Juhásová 

Pedagogickí pracovníci

 • Bc. Andrea Füleová
 • Bc. Margaréta Gatyásová
 • Bc. Dominika Husárová
 • Marcela Juhásová
 • Mgr. Mária Kaziková
 • Bc. Magdaléna Kolompárová 

Nepedagogickí pracovníci

 • Pintérová Lenka, školníčka

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program (120 kB)

Adresa školy:

Materská škola Malý Lapáš
Hlavná ulica 90/3
951 04 Malý Lapáš

Telefón: 0902 279 724

Mailová adresa: materskaskola@malylapas.sk

Mailová adresa pre rodičov: materskaskolaml@gmail.com

Pedagogickí pracovníci

 • Adámeková Eva
 • Zaťková Táňa

Nepedagogickí pracovníci

 

Školská jedáleň

Telefón: 037 6558 802

Vedúca školskej jedálne: Denisa Zemanová (denisa.zemanova@malylapas.sk

Zamestnanci 

 • Diana Kostolániová, kuchárka
 • Mária Štrbová, kuchárka