Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Kontaktné informácie

Adresa školy:

Materská škola Malý Lapáš
Hlavná ulica 89/1
951 04 Malý Lapáš

Telefón: +421 37 / 65 58 802

Mailová adresa: materskaskola@malylapas.sk

Mailová adresa pre rodičov: materskaskolaml@gmail.com

Riaditeľka MŠ:

 • Marcela Juhásová 

Pedagogickí pracovníci

 • Bc. Jarmila Lóňayová
 • Ing. Jana Nagyová
 • Mgr. Nadežda Kovalinková
 • Kristína Košarišťanová
 • Bc. Magdaléna Kolompárová
 • Mgr. Miroslava Andelová

Nepedagogickí pracovníci

 • Ing. Petra Arpášová, školníčka

Školská jedáleň

Telefón: +421 37 / 78 79 819

Vedúca školskej jedálne: Denisa Zemanová (denisa.zemanova@malylapas.sk

Zamestnanci 

 • Iveta Danišová, kuchárka
 • Diana Kostolániová, kuchárka
 • Mária Štrbová, kuchárka

 

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program (120 kB)

 


 Pravidelné akcie

 • Tvorivé dielne (vyrábanie z jesenných prírodnín)
 • Strašidielkový deň
 • Mikuláš
 • Vianočná akadémia
 • Karneval
 • Akadémia ku dňu matiek
 • MDD
 • Bábkové divadlo v NR
 • Divadlá a iné predstavenia v MŠ
 • Návšteva ZŠ
 • Noc v MŠ pre predškolákov
 • Deň otvorených dverí na Strednej veterinárnej škole
 • Zúčastňovanie sa výtvarných súťaží
 • Celoročný zber papiera
 • Výlety podľa dohody s rodičmi (ZOO, farma Humanita, Bojnice)

 

Naši budúci prváčikovia: tablo (jpg)