Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Nová materská škola

V júni sme neprijali z kapacitných dôvodov do škôlky...

TOP-FARM Topoľnica

oznamuje, že bude v stredu 23.11.2022 o 11:30 hod. pred...

Výzva poštového úradu

Poštový úrad vo Veľkom Lapáši žiada občanov obce Malý...

Ambulancia AB- Dent, s.r.o.

dňa 16.11.2022 a 18.11.2022 nebude ordinovať. Akútne...

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, MUDr. Zuzana Kohútová

oznamuje, že dňa 18.11.2022 sa v ambulancii nebude...

Oznamy obce

Nová materská škola

V júni sme neprijali z kapacitných dôvodov do škôlky množstvo detí a preto sme sa rozhodli...

TOP-FARM Topoľnica

oznamuje, že bude v stredu 23.11.2022 o 11:30 hod. pred obecným úradom predávať: vykŕmené kačice s...

Výzva poštového úradu

Poštový úrad vo Veľkom Lapáši žiada občanov obce Malý Lapáš, aby si v termíne do konca mesiaca...

Ambulancia AB- Dent, s.r.o.

dňa 16.11.2022 a 18.11.2022 nebude ordinovať. Akútne prípady ošetrí po telefonickom dohovore:...

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast,...

oznamuje, že dňa 18.11.2022 sa v ambulancii nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Matušková v...

Výzva na voľby členov rady školy - Materská...

Obec Malý Lapáš, zriaďovateľ škôl a školských zariadení v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č....

Poštový úrad vo Veľkom Lapáši

oznamuje, že pošta bude aj dňa 16.11.2022 otvorená iba v čase od 08:00 do 09:00 hodiny a od 15:00...

Západoslovenská distribučná a. s. - oznam

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom...

Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia...

Prítomní: PaedDr. Peter Švec Ph.D., Ing. Daniel Benko, Vladimír Benko, Ing. Marek Blaško, Peter...