Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Odber krvi vo Veľkom Lapáši

MS SČK Veľký Lapáš Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa...

ZOOM optika Bratislava - oznam

ZOOM optika Bratislava sa ospravedlňuje občanom, no kvôli...

Zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2018

Obec Malý Lapáš podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z....

ZVS - oznam

Prosíme občanov, aby si skontrolovali svoje vodovodné...

Maškarný ples

Miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Veľkom...

Hlavné správy

Zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2018

Obec Malý Lapáš podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o...

Výzva obyvateľom na členstvo v komisii Obecného...

Vážení občania, Na samospráve obce sa podieľajú aj jej obyvatelia a preto v záujme...

Harmonogram zberu odpadu 2019

Tuhý komunálny odpad Plasty (žlté vrecia) Papier (modré vrecia) Kovy Január 4, 18 9 - - Február 1,...

Oznamy obce

Odber krvi vo Veľkom Lapáši

MS SČK Veľký Lapáš Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční v pondelok 21. januára 2019 v čase...

ZOOM optika Bratislava - oznam

ZOOM optika Bratislava sa ospravedlňuje občanom, no kvôli technickým problémom sa dnes jej...

ZVS - oznam

Prosíme občanov, aby si skontrolovali svoje vodovodné šachty kvôli zistenému úniku vody (vysokému...

Maškarný ples

Miestny spolok Slovenského červeného kríža vo Veľkom Lapáši Vás pozýva na Maškarný ples, ktorý sa...

Futbalový ples

OFK 1948 Veľký Lapáš Vás pozýva na 19. reprezentačný futbalový ples, dňa 8. februára 2019 o 19.30...

ZOOM optika Bratislava - oznam

Dňa 14.1.2018 príde do našej obce ZOOM optika Bratislava. Môžete si nechať odborne skontrolovať...