Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Stratený pes

Pohybuje sa po Palárikovej ulici.

Výberové konanie na miesto učiteľ materskej školy

Podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických...

Našiel sa náramok

Našiel sa náramok. Je uschovaný na obecnom úrade.

Letné túlavé kino 14.7.2024 o 21:00

Pozývame Vás na Letné túlavé kino, ktoré bude na našom...

7. ročník Detskej hasičskej súťaže

DHZ Malý Lapáš a Obec Malý Lapáš Vás srdečne pozývajú na...

Oznamy obce

Stratený pes

Pohybuje sa po Palárikovej ulici.

Výberové konanie na miesto učiteľ materskej školy

Podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o...

Našiel sa náramok

Našiel sa náramok. Je uschovaný na obecnom úrade.

Letné túlavé kino 14.7.2024 o 21:00

Pozývame Vás na Letné túlavé kino, ktoré bude na našom ihrisku v nedeľu 14.7.2024 o 21:00....

7. ročník Detskej hasičskej súťaže

DHZ Malý Lapáš a Obec Malý Lapáš Vás srdečne pozývajú na 7. ročník Detskej hasičskej súťaže O...

Ambulancia praktického lekára pre dospelých...

Dovolenka 15.07.2024 - 26.07.2024 Zastupovanie : Pondelok: 13:00-16:00 hod. vo Veľkom Cetíne...

Smetnú nádobu treba vyložiť už od šiestej ráno

Vzhľadom na vysoké teploty začína zber zmesového komunálneho odpadu skoro ráno. Smetnú nádobu je...

Oprava Chalupkovej ulice bude v stredu 10.7.2024

Vážení obyvatelia, z technických príčin sa práce na Chalupkovej ulici presúvajú na stredu...

Plánované prerušenie distribúcie elektriny - ul....

Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom...