Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja obce

Predseda Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja...

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

Číslo: 50/2020-vd V Malom Lapáši dňa 24. 02. 2020...

Zasadnutie komisie pre rozpočet, financie a správu obecného majetku

Vážení obyvatelia, predseda Komisie pre rozpočet, financie...

Povrchová voda z pozemku nepatrí na cestu

Vážení obyvatelia, dovoľujeme si Vás upozorniť, že...

Ambulantný predaj balených chladených mäsových výrobkov

Spoločnosť Elenti s.r.o. bude každý piatok v čase od 11 do...

Hlavné správy

Zisťovanie záujmu na optiku

Vážení obyvatelia, Akciová spoločnosť, Slovak Telekom plánuje budovať podzemnú optickú sieť v...

Zápis detí do Materskej školy na školský rok...

Riaditeľka materskej školy Malý Lapáš vyhlasuje zápis detí na základe Vyhlášky Ministerstva...

Fašiangová zábava HETČÍK

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Malom Lapáši Vás pozýva na tradičnú fašiangovú zábavu...

Oznamy obce

Zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania...

Predseda Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja obce Ing. Marek Blaško Vás pozýva na...

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania...

Číslo: 50/2020-vd V Malom Lapáši dňa 24. 02. 2020 OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania...

Zasadnutie komisie pre rozpočet, financie a...

Vážení obyvatelia, predseda Komisie pre rozpočet, financie a správu obecného majetku Ing. Dušan...

Povrchová voda z pozemku nepatrí na cestu

Vážení obyvatelia, dovoľujeme si Vás upozorniť, že povrchová voda (dažďová voda, sneh, voda...

Ambulantný predaj balených chladených mäsových...

Spoločnosť Elenti s.r.o. bude každý piatok v čase od 11 do 12 hod. pred obecným úradom predávať...

Poštový úrad vo Veľkom Lapáši

V piatok 21.02.2020 bude pošta otvorená od 08:00 do 12:00hod.