Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Zubná ambulancia v Golianove - oznam

A mbulancia AB-Dent s.r.o. od 13.10.2021- 15.10.2021...

Mäso MELEK

oznamuje, že bude v stredu 12.10.2021 od 7.30 do 7.50 hod....

Zvoz zeleného odpadu

Vážení obyvatelia, v sobotu 16. 10. 2021 od 08:00 do 16:00...

Kurz "Zdravé nožičky" pre deti - Materské centrum Lapajko Veľký Lapáš

kurz "Zdravé nožičky" pre deti - Materské centrum Lapajko...

Predaj jabĺk - samozber

Firma Sady Novosady Vás pozýva na samozber jabĺk, každý...

Oznamy obce

Zubná ambulancia v Golianove - oznam

A mbulancia AB-Dent s.r.o. od 13.10.2021- 15.10.2021 nebude ordinovať z dôvodu choroby . Bolestivé...

Mäso MELEK

oznamuje, že bude v stredu 12.10.2021 od 7.30 do 7.50 hod. pred obecným úradom predávať mäso a...

Zvoz zeleného odpadu

Vážení obyvatelia, v sobotu 16. 10. 2021 od 08:00 do 16:00 sa bude konať posledný tohtoročný zvoz...

Kurz "Zdravé nožičky" pre deti - Materské...

kurz "Zdravé nožičky" pre deti - Materské centrum Lapajko Veľký Lapáš - plagát (pdf., 465.15 KB)

Predaj jabĺk - samozber

Firma Sady Novosady Vás pozýva na samozber jabĺk, každý deň od 8:00 hod. do 16:00, vrátane...

Výzva na úhradu daní a poplatkov

Obec Malý Lapáš vyzýva obyvateľov obce na uhradenie dane z nehnuteľnosti, miestnych poplatkoch za...

Ambulantný predaj - mäsové výrobky

TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že bude dňa 6 .10.2021 o 11:30 hod. pri obecnom úrade predávať:...

Pripomienka zberu plastov

Vážení obyvatelia, pripomíname, že v utorok 5. októbra 2021 sa bude vykonávať zber plastov, kovov...

Výzva na podávanie žiadostí na získanie dotácie...

Obec Malý Lapáš v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Malý Lapáš č. 06/2020 o podmienkach...