Obec Malý Lapáš


Malý Lapáš 87
+421 37 7879 895

Poštový úrad vo Veľkom Lapáši

Pošta Veľký Lapáš oznamuje občanom, že zajtra 14. 09. 2017...

Poštový úrad vo Veľkom Lapáši

Pošta Veľký Lapáš oznamuje občanom, že bude v dňoch...

Vývoz TKO - bez zmeny

Vývoz zmesového komunálneho odpadu bude prebiehať podľa...

Zmena OP na základe prideľovania názvov ulíc a orientačných čísiel

Na základe priraďovania názvov ulíc a orientačných čísiel...

Hlavné správy

Súťaž malých hasičov PLAMEŇ

V sobotu 2. septembra 2017 sa vo Veľkom Lapáši uskutočnilo územné kolo hry "Plameň". Zúčastnilo sa...

5. letná záhrada a stretnutie priateľov gulášu

Obecné zastupiteľstvo a Hostinec u Zemanov Vás pozýva na 5. letnú záhradu a stretnutie priateľov...

Stavanie mája

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Vás pozývajú na tradičné stavanie mája, ktoré sa uskutoční v...

Brigáda - upratovanie kostola

V apríli 2017 sa uskutočnilo viacero brigád upratovania kostola a cintorína. Všetkým, ktorí...

Jarné čistenie chotára

V sobotu 1. apríla 2017 sa konala aj iná brigáda a to jarné čistenie chotára, ktoré organizovalo...

Brigáda - sadenie čerešní

V sobotu 1. apríla 2017 sa uskutočnila brigáda výsadby nových čerešní na čerešňovej ulici - smerom...

Brigáda hasičov 28. 01. 2017

V sobotu 28. januára sa DHZ Malý Lapáš s pomocou poslancov Obecného zastupiteľstva pustilo do...

Návrh na pomenovanie ulíc

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 15. 12. 2016 zaviazalo starostu obce vymenovať komisiu...

Karneval na ľade 2017

Obecné zastupiteľstvo a DHZ Malý Lapáš ďakuje všetkým, ktorí sa zúčastnili Karnevalu na ľade 2017...

Oznamy obce

Poštový úrad vo Veľkom Lapáši

Pošta Veľký Lapáš oznamuje občanom, že zajtra 14. 09. 2017 bude otvorená v čase od 8,00 hod. do...

Poštový úrad vo Veľkom Lapáši

Pošta Veľký Lapáš oznamuje občanom, že bude v dňoch 11.9.2017 a 12.9.2017 otvorená v čase od 8,00...

Vývoz TKO - bez zmeny

Vývoz zmesového komunálneho odpadu bude prebiehať podľa harmonogramu dňa 15.09.2017 (piatok), bez...

Zmena OP na základe prideľovania názvov ulíc a...

Na základe priraďovania názvov ulíc a orientačných čísiel podľa VZN č. 1/2017 si obyvatelia ulíc...

Zubná ambulancia

Zdravotné stredisko Golianovo oznamuje občanom, že MUDr. Kyseľová nebude v zubnej ambulancii 07. a...

TOP-FARM Topoľnica

oznamuje občanom, že bude dňa 6. septembra o 12:00 hod. predávať: NOVINKA - kačacia polievková...

Odstávka elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach...

Otvorenie školského roka

Základná škola vo Veľkom Lapáši oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie šk. roka...

Očkovanie psov a mačiek proti besnote

Regionálna veterinárna správa v Nitre oznamuje občanom, že dňa 30. augusta 2017 (streda) vykoná...

Zubná ambulancia – dovolenka

Zdravotné stredisko Golianovo oznamuje občanom, že MUDr. Kyselová nebude v zubnej ambulancii od...

Pozvánka na 17. zasadnutie OZ - 17. 08. 2017 o...

Pozývame Vás na 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši, ktoré sa bude konať dňa:...

Ambulancia detskej lekárky v Golianove

Ambulancia detskej lekárky v Golianove oznamuje občanom, že zajtra 15. augusta bude ordinovať iba...

Hasičská súťaž na ihrisku v Malom Lapáši

DHZ Malý Lapáš Vás pozýva na 8. ročník hasičskej súťaže "O POHÁR STAROSTU OBCE MALÝ LAPÁŠ" a...

Prihláste Vaše deti na futbal

OFK 1948 Veľký Lapáš pozýva všetky deti (dievčatá aj chlapcov), narodené v rokoch 2003 - 2010, na...

Zubná ambulancia v Golianove - dovolenka

Obvodné zdravotné stredisko v Golianove, ambulancia zubnej lekárky, oznamuje občanom, že v dňoch...

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Malý Lapáš 87
951 04 Malý Lapáš
+421 905 361 942
+421 37 7879 895
+421 37 7879 895

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
Utorok:  7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 12:00  12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 7:30 - 12:00  12:30 - 14:00

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Dovoľujeme si upovedomiť občanov, že mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 7:00 - 14:30
Streda: 7:00 - 14:30
Piatok 7:00 - 14:30
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12
+421 37 787 98 12