Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

OBEC MALÝ LAPÁŠ, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš...

Vlhčené obrúsky zničili ďalšie čerpadlo

Vážení obyvatelia, vlhčené obrúsky zničili ďalšie čerpadlo...

TOP-FARM Topoľnica

oznamuje, že bude dňa 21.06.2019 o 12:00 hod. predávať: -...

Oznam ambulancie detského lekára

Ambulancia detského lekára MUDr. Neumannová bude ordinovať...

Pošta Veľký Lapáš - oznam

Poštový úrad vo Veľkom Lapáši oznamuje, že v dňoch 15. -...

Hlavné správy

Letná záhrada 29.08.2019

Obec Malý Lapáš s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja Vás pozýva na LETNÚ ZÁHRADU,...

Dobrovoľný hasičský zbor Malý Lapáš

Vás pozýva na hasičskú súťaž "O pohár starostu obce Malý Lapáš", ktorá sa uskutoční 24. augusta o...

Výberové konanie na učiteľku Materskej školy

Obec Malý Lapáš, ako zriaďovateľ Materskej školy Malý Lapáš, Hlavná ulica 89/1, 951 04 Malý Lapáš...

Oznamy obce

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania...

OBEC MALÝ LAPÁŠ, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš Číslo: 220/2019-vd-001 V Malom Lapáši dňa...

Vlhčené obrúsky zničili ďalšie čerpadlo

Vážení obyvatelia, vlhčené obrúsky zničili ďalšie čerpadlo v ČOV Malý Lapáš. Na obrázku sú...

TOP-FARM Topoľnica

oznamuje, že bude dňa 21.06.2019 o 12:00 hod. predávať: - vykŕmené kačice s pečienkou a drobkami -...

Oznam ambulancie detského lekára

Ambulancia detského lekára MUDr. Neumannová bude ordinovať od 16.08.2019 do 31.08.2019: v...

Pošta Veľký Lapáš - oznam

Poštový úrad vo Veľkom Lapáši oznamuje, že v dňoch 15. - 16. augusta (štvrtok, piatok) bude pošta...

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku...

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra v...