Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Zájazd do Nového Targu

Dopravná spoločnosť Gypes Trans oznamuje občanom, že...

Našla sa modrá andulka

Na Nitrianskej ulici sa v nedeľu 14.10.2018 našla modrá...

Rezbárske sympózium

Dvor u rezbára pozýva na Rezbárske sympózium "VINOHRAD V...

Západoslovenská distribučná - oznam

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa...

Veľkokapacitné kontajnery - jesenné upratovanie

Vážení občania! Dňa 18.10.2018 budú pri konečnej...

Hlavné správy

Nový vodný zdroj

Obec Malý Lapáš je od 20. augusta pripojená na Vodárenský zdroj Gabčíkovo. Voda z tohto zdroja je...

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do...

Gratulácia našim hasičom

V sobotu 23. júna 2018 sa naši muži a ženy zúčastnili na okresnom kole previerok pripravenosti...

Oznamy obce

Zájazd do Nového Targu

Dopravná spoločnosť Gypes Trans oznamuje občanom, že organizuje zájazd do Poľska do Nového Targu...

Našla sa modrá andulka

Na Nitrianskej ulici sa v nedeľu 14.10.2018 našla modrá andulka. Viac informácií získate na...

Rezbárske sympózium

Dvor u rezbára pozýva na Rezbárske sympózium "VINOHRAD V DREVE ZAKLIATY", ktoré sa budú konať v...

Západoslovenská distribučná - oznam

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že dňa 26.10.2018 budú v čase od 8.30 do 17.00...

Veľkokapacitné kontajnery - jesenné upratovanie

Vážení občania! Dňa 18.10.2018 budú pri konečnej autobusovej zastávke (Na pažiti) pristavené dva...

Mesto Nitra - oznam

Informácia k odpusteniu časti poskytnutého úveru Dlžníci, ktorí uzavreli zmluvný vzťah so ŠFRB do...