Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Oznam poštového úradu

Poštový úrad vo Veľkom Lapáši oznamuje občanom, že v dňoch...

TOP-FARM Topoľnica

oznamuje občanom, že dňa 21.2.2018 (streda) o 12:00 hod....

Ponuka pracovných miest

Obec Malý Lapáš prijme do TPP kuchárku a pomocnú silu do...

Výzva na prekladanie ponúk

Obec Malý Lapáš vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na...

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

Firma Mäso Melek oznamuje občanom, že každú stredu v čase...

Hlavné správy

Vianočný pozdrav

Súťaž malých hasičov PLAMEŇ

V sobotu 2. septembra 2017 sa vo Veľkom Lapáši uskutočnilo územné kolo hry "Plameň". Zúčastnilo sa...

5. letná záhrada a stretnutie priateľov gulášu

Obecné zastupiteľstvo a Hostinec u Zemanov Vás pozýva na 5. letnú záhradu a stretnutie priateľov...

Stavanie mája

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Vás pozývajú na tradičné stavanie mája, ktoré sa uskutoční v...

Brigáda - upratovanie kostola

V apríli 2017 sa uskutočnilo viacero brigád upratovania kostola a cintorína. Všetkým, ktorí...

Jarné čistenie chotára

V sobotu 1. apríla 2017 sa konala aj iná brigáda a to jarné čistenie chotára, ktoré organizovalo...

Brigáda - sadenie čerešní

V sobotu 1. apríla 2017 sa uskutočnila brigáda výsadby nových čerešní na čerešňovej ulici - smerom...

Brigáda hasičov 28. 01. 2017

V sobotu 28. januára sa DHZ Malý Lapáš s pomocou poslancov Obecného zastupiteľstva pustilo do...

Návrh na pomenovanie ulíc

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 15. 12. 2016 zaviazalo starostu obce vymenovať komisiu...

Oznamy obce

Oznam poštového úradu

Poštový úrad vo Veľkom Lapáši oznamuje občanom, že v dňoch 22. a 23. februára 2018 (štvrtok,...

TOP-FARM Topoľnica

oznamuje občanom, že dňa 21.2.2018 (streda) o 12:00 hod. príde do obce predávať: - vykŕmené kačice...

Ponuka pracovných miest

Obec Malý Lapáš prijme do TPP kuchárku a pomocnú silu do kuchyne. NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ! Viac...

Výzva na prekladanie ponúk

Obec Malý Lapáš vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na zákazku ČOV Malý Lapáš - rozšírenie...

Predaj mäsa a mäsových výrobkov

Firma Mäso Melek oznamuje občanom, že každú stredu v čase od 7.30 do 7.50 hod. predávajú pred...

TOP-FARM Topoľnica

oznamuje občanom, že dňa 7.2.2018 (streda) o 12:00 hod. príde do obce predávať: - vykŕmené kačice...

Hľadá sa doručovateľ, doručovateľka

Vedúca pošty Veľký Lapáš oznamuje, že hľadá doručovateľa, doručovateľku na sobotné doručovanie...

Tradičná fašiangová zábava Hetčík 20.01.2018

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Malom Lapáši Vás pozýva na každoročnú fašiangovú...

TOP-FARM Topoľnica

TOP-FARM Topoľnica oznamuje občanom, že bude zajtra 17.01.2018 o 12:00 hod. pred OÚ predávať: -...

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a dani...

Obecný úrad upozorňuje občanov, že podľa zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za...

Ponuka pracovného miesta

Obec Malý Lapáš prijme do TPP kuchárku. NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ! Viac informácií získate na tel. č....

Tradičná fašiangová zábava Hetčík 20.01.2018

Miestny spolok Slovenského červeného kríža v Malom Lapáši Vás pozýva na každoročnú fašiangovú...

Reprezentačný futbalový ples 26.01.2018

OFK 1948 Veľký Lapáš Vás pozýva na 18. ročník Reprezentačného futbalového plesu, ktorý sa bude...

Maškarný ples vo Veľkom Lapáši

MS SČK Veľký Lapáš Vás pozýva na Maškarný ples, ktorý sa uskutoční 12. januára 2018 o 20.00 hod. v...

Odber krvi 08.01.2018

MS SČK Veľký Lapáš Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční v pondelok 8. januára 2018 v čase...

Zdravotné stredisko v Golianove - dovolenky

Obvodné zdravotné stredisko, ambulancia praktického lekára pre dospelých oznamuje občanom, že v...

Privítanie nového roka 2018

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši Vás všetkých pozýva na tradičné spoločné privítanie nového...

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 905 361 942
+421 37 7879 895
+421 37 7879 895

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
Utorok:  7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 12:00  12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 7:30 - 12:00  12:30 - 14:00

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Dovoľujeme si upovedomiť občanov, že mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 7:00 - 14:30
Streda: 7:00 - 14:30
Piatok 7:00 - 14:30
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12
+421 37 787 98 12