Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

DHZ Malý Lapáš v spolupráci s obcou Malý Lapáš Vás pozývajú na 6. ročník Detskej hasičskej súťaže a zároveň 3. kolo Detskej Západoslovenskej hasičskej ligy 2023, ktoré sa uskutoční v nedeľu 2. júla 2023 o 9.00 hod. na ihrisku v Malom Lapáši.  Čaká na Vás aj bohaté občerstvenie. Príďte povzbudiť malých hasičov!

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

DHZ Malý Lapáš a Obec Malý Lapáš Vás pozývajú na2