Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Počas sezóny bolo ženské aj mužské družstvo DHZ Malý Lapáš členom Tekovsko - hontianskej hasičskej ligy, v ktorej sa ženy umiestnili na krásnom 3. mieste a muži obsadili v konečnom poradí 6. miesto. Okrem ligových kôl družstvá pozitívne reprezentovali našu obec aj na viacerých súťažiach iných hasičských líg (ZSHL, SMHL ai.). Pôvodné družstvo mužov postupne v tejto sezóne vystriedalo družstvo dorastu, ktoré by so správnym prístupom mohlo v budúcich rokoch bojovať o prvé priečky na súťažiach hasičských mužstiev.