Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Počas sezóny bolo ženské aj mužské družstvo DHZ Malý Lapáš členom Tekovsko - hontianskej hasičskej ligy, v ktorej sa ženy umiestnili na krásnom 3. mieste a muži obsadili v konečnom poradí 6. miesto. Okrem ligových kôl družstvá pozitívne reprezentovali našu obec aj na viacerých súťažiach iných hasičských líg (ZSHL, SMHL ai.). Pôvodné družstvo mužov postupne v tejto sezóne vystriedalo družstvo dorastu, ktoré by so správnym prístupom mohlo v budúcich rokoch bojovať o prvé priečky na súťažiach hasičských mužstiev.

 

 

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 905 361 942
+421 37 7879 895
+421 37 7879 895

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
Utorok:  7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 12:00  12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 7:30 - 12:00  12:30 - 14:00

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Dovoľujeme si upovedomiť občanov, že mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 7:00 - 14:30
Streda: 7:00 - 14:30
Piatok 7:00 - 14:30
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12
+421 37 787 98 12