Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Stavebná správa

Ohlásenie drobnej stavby 10,00 €

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
fyzická osoba 40,00 €
právnická osoba 100,00 €
Predĺženie rozhodnutia 20,00 €

 

Žiadosť o stavebné povolenie
rodinný dom 50,00 €
bytový dom 200,00 €
individuálna rekreácia do 25 m2 25,00 €
individuálna rekreácia nad 25 m2 50,00 €

 

Stavebné úpravy vyžadujúce stav. povolenie
rodinné domy a ind. rekreácia 35,00 €
bytové domy 100,00 €

 

Stavby – príslušenstvo k RD
garáže 30,00 €
na prípojky na verejnú sieť 30,00 €
studne, vsaky nad 5 m2, jazierka 30,00 €

 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
rodinný dom 35,00 €
bytový dom 120,00 €
stavby na ind. rekreáciu do 25 m2 25,00 €
stavby na ind. rekreáciu nad 25 m2 50,00 €

Ostatné poplatky v stavebnej správe uverejnené v sadzobníku správnych poplatkov Zák. 145/1995 Z.z. v položkách 59 až 62.

Ochrana ovzdušia a prírody

Výruby 10,00 €
Malý zdroj znečistenia 5,00 €

Vnútorná správa

Overenie podpisu 2,00 €
Overenie kópie – za 1 stranu 2,00 €

Kontakt

Obec Malý Lapáš
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668

Obecný úrad
Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895 (obecný úrad)
+421 903 601 874 (starosta)

Úradné hodiny Obecného úradu

Pondelok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Utorok:  8:00 - 12:00  13:00 - 15:00
Streda: 8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň 
Piatok: 8:00 - 12:00   

Žiadame o dodržiavanie uvedených úradných hodín a stránkových dní. Mimo stránkových dní a hodín sa vybavujú Vaše podania a úradné záležitosti.

Úradné hodiny stavebného úradu

Pondelok: 8:00 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8:00 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok 8:00 - 14:00
Obecný úrad Veľký Lapáš
Veľký Lapáš 488
951 04 Veľký Lapáš
+421 37 787 98 12

Odber noviniek e-mailom

Prihlásením sa k odberu Vám budeme posielať denný prehľad oznamov obce.