Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Kategórie: Potvrdenie o pobyte, súpisné a orientačné číslo
Veľkosť: 38.95 KB, Zverejnené: 17.02.2019
Veľkosť: 33.56 KB, Zverejnené: 12.04.2021
Veľkosť: 71.28 KB, Zverejnené: 05.05.2023