Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Šesťdesiatky v Maduniciach – 5. kolo Slv60 (2023)