Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V zmysle § 102 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

utváram v obci Malý Lapáš

volebný okrsok č. 1

a určujem volebnú miestnosť na adrese:

„Dom č. 85“, Športová ulica 85/2, 951 04 Malý Lapáš

 

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

starosta obce Malý Lapáš