Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Kategórie: Návrh územného plánu
Veľkosť: 8.16 MB, Zverejnené: 23.08.2021