Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Kategórie: Rozpočet obce
Veľkosť: 527.27 KB, Zverejnené: 01.04.2022
Veľkosť: 586.47 KB, Zverejnené: 08.03.2022
Veľkosť: 497.27 KB, Zverejnené: 08.03.2022
Veľkosť: 2.34 MB, Zverejnené: 01.01.2022
Veľkosť: 567.99 KB, Zverejnené: 31.12.2021
Veľkosť: 338.76 KB, Zverejnené: 12.11.2021