Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Kategórie: Rozpočet obce
Veľkosť: 502.45 KB, Zverejnené: 30.09.2019
Veľkosť: 524.25 KB, Zverejnené: 03.09.2019
Veľkosť: 487.05 KB, Zverejnené: 03.09.2019
Veľkosť: 477.86 KB, Zverejnené: 03.09.2019
Veľkosť: 487.42 KB, Zverejnené: 27.03.2019
Veľkosť: 544.92 KB, Zverejnené: 11.01.2019
Veľkosť: 399.86 KB, Zverejnené: 22.11.2018
Veľkosť: 816.51 KB, Zverejnené: 22.11.2018
Veľkosť: 374.52 KB, Zverejnené: 05.10.2018