Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Kategórie: Rozpočet obce
Veľkosť: 567.99 KB, Zverejnené: 31.12.2021
Veľkosť: 338.76 KB, Zverejnené: 12.11.2021
Veľkosť: 397.29 KB, Zverejnené: 01.10.2021
Veľkosť: 385.9 KB, Zverejnené: 01.09.2021
Veľkosť: 322.35 KB, Zverejnené: 31.07.2021
Veľkosť: 325.69 KB, Zverejnené: 16.07.2021
Veľkosť: 385.02 KB, Zverejnené: 16.07.2021
Veľkosť: 357.64 KB, Zverejnené: 20.05.2021