Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Prítomní:

Drahoslava Filipčíková, Katarína Palečková, Martina Holecová, Mária Jančiová ml., Mário Černý, Martin Moravčík, Daniel Benko, Katarína Ballová.

Neprítomní:

Program:

 1. Úvodné informácie o práci komisie
 2. Plánovanie aktivít organizované komisiou
 1. Úvodné informácie o práci komisie
 • Filipčíková oboznámila ostatných členov o systéme spolupráce
 • Všetky aktivity sa budú plánovať na osobných stretnutiach komisie
 • Zapisovateľka – K. Palečková
 1. Plánovanie aktivít organizované komisiou
 • Prvá aktivita – oslavy 1. mája – 30. 4. 2019 futbalové ihrisko / pri obecnom úrade a v areáli škôlky na Malom Lapáši – v prípade dažďa (kultúrny dom)
  • program pre deti – zodpovední: K. Palečková a Martina Holecová
   • maximálne 4 disciplíny (kužele, hádzanie loptičiek, prechádzanie trasy s lyžicou a vajíčkom (loptičkou), skákanie vo vreci, ...)
   • diskotéka pre deti od cca 19:00 hod.
   • opekanie špekačiek
   • úloha Katka P. a Maťa H. : kúpiť pečiatky, pripraviť lístky na absolvovanie disciplín, kužele a nejaké loptičky, lízatká
   • úloha Daniel: zabezpečiť DJ a ozvučenie
  • program pre dospelých – zodpovední: Dada, Marika, Dano
   • grilovanie, pivo, kofola a posedenie vonku pri hudbe
   • mastný chlieb – dobrovoľný príspevok
   • úloha Daniel a Dada: zabezpečiť sponzorov a jedlo + pomocné sily vonku
  • stavanie mája
   • veniec – pripraví Katka Ballová
   • stužky na viazanie pre deti
   • samotné postavenie – pomocné sily
   • úloha Daniel a Dada: zabezpečiť pomocné sily na stavanie mája
   • úloha Katka B. : pripraviť veniec a stužky pre deti
  • Druhá aktivita – Deň detí – potrebné zistiť, či sa bude konať alebo bude len na Veľkom Lapáši
  • Tretia aktivita – Letné záhrady – presný termín 05.07.2019
   • pripraviť program pre deti – viac ako na 1. mája
   • pripraviť program pre dospelých – kapela na večer, občerstvenie...