Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

pripomíname, že volebná miestnosť pre voľby prezidenta SR je v Dome č. 85, ktorý sa nachádza na adrese Športová ulica 85/2, naľavo od obecného úradu.