Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia, zberný dvor bude dnes 3.2.2024 zatvorený z technických a prevádzkových dôvodov. Ďakujeme za pochopenie a za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.