Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Tento víkend sú v Malom Lapáši hody. Na ihrisku sú kolotoče, strelnica, cukrová vata. V Hostinci u Zemanov je v sobotu hodová zábava. Sv. omša je v nedeľu o 10:30. Želáme vám veľa oddychu a príjemnej zábavy.