Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Hostinec u Zemanov Vás pozýva na rockový koncert The Brazen Head, ktorý sa uskutoční dnes od 19:00.