Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

všetci vieme, že po obci sa v nočných hodinách pohybujú potencionáne nebezpečné osoby. Prosíme Vás, aby ste ihneď ako ich spozorujete volali linku 158. Osobne sme situáciu s našimi "obvoďákmi" prešli, informované sú aj iné zložky policajného zboru. Postovanie fotiek na sociálne siete alebo informovanie susedov je síce dôležité, ale prosím v prvom rade volajte 158. Hliadka tu vie byť do pár minút.