Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že dňa 13.09.2021 a 4.09.2021 bude pošta z prevádzkových dôvodov otvorená v len čase od 08:00 do 09:00 hod