Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že od 15.06.2021 je hlásená porucha pevnej linky Telekomu. Podľa informácií od Telekomu bude porucha odstránená najskôr v piatok 18.06.2021, v týchto dňoch sa nie je možné do ambulancie dovolať, ale ambulancia funguje v štandardnom režime. Za pochopenie, ďakujeme.