Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

TOP-FARM Topoľnica oznamuje, že predaj, ktorý sa mal dnes uskutočniť, sa z technických príčin ruší.