Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

dnes sa pokúsime trocha skultúrniť začiatok Zoborskej ulice. Prosím prispôsobte sa prosím strojom, ktoré sa tam budú nachádzať a buďte trpezliví. Ďakujeme.