Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

spoločnosť, ktorá nám zbiera odpad má naďalej veľké množstvo zamestnancov v karanténe alebo práceneschopných. Z tohto dôvodu sa nám zatiaľ nepodarilo vyviezť kontajner na papier a stavebný odpad. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v okrese Nitra a naplnenosť kontajnerov bude zberný dvor v sobotu 16. januára zatvorený.

Veríme, že už čoskoro sa budeme môcť vrátiť k normálnejšiemu spôsobu života.