Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje občanom, aby si v predstihu prišli predpísať potrebné lieky, nakoľko v dňoch 18.01.2021 - 22.01.2021 bude všeobecná ambulancia pre dospelých v Golianove zatvorená z dôvodu čerpania plánovanej dovolenky.

Zastupovanie je zabezpečené v Ambulancii prakt. lekára vo Veľkom Cetíne a Vinodole nasledovne:
Pondelok, Stredu a Piatok vo Veľkom Cetíne od 8 do 13 hod.
Utorok a Štvrtok vo Vinodole od 8 do 13 hod.